Právě si prohlížíte Co je fundamentální analýza?

Co je fundamentální analýza?

Fundamentální analýza je prostředek pro shromažďování informací o společnosti s cílem určit skutečnou hodnotu jejích akcii a lépe ji porozumět. Na základě této metody lze určit podstatné faktory, které ovlivňují cenu akcií dané společnosti. Jedná se o ověřený postup, kterým se nejčastěji řídí investoři, když se rozhodují, do kterých akcií investovat. Podle investorů, kteří provádí fundamentální analýzu, je správné chápaní společnosti klíčové, pokud chcete „levně nakoupit a draze prodat“.

Mnoho investičních odborníku považuje fundamentální analýzu za nejdůležitější krok v investičním procesu. Jakmile pečlivě prozkoumáte finanční zdraví společnosti, její potenciál pro budoucí růst, znalost a silu její značky a kvalitu jejího vedení, budete moci snáze určit, zda jsou její akcie podhodnocené, přiměřeně oceněné či přeceněné.

Díky fundamentální analýze můžete navíc předpovídat budoucí cenové cíle akcií, neboť se opírá o dva základní předpoklady – za prvé, společnosti poskytují přesné a úplné finanční výkazy, a za druhé, z dlouhodobého hlediska se cena cenného papíru vrátí ke své přiměřené ceně.

K odhadu vlastní hodnoty společnosti je bráno v úvahu velké množství dat. Fundamentální analýza zvažuje místní, národní i globální makroekonomické údaje, trendy, které by mohly ovlivnit růstový potenciál společnosti (např. úrokové sazby, údaje o zaměstnanosti, inflace, ceny ropy atd.), průmyslové odvětví společnosti, jako například technologické či demografické faktory, které by mohly dané odvětví ovlivnit. Dále se zabývá mikroekonomickými údaji o společnosti, zejména jejím postavením oproti konkurenci, managementem, historií úspěchů a kapitálových investic a finančními výkazy (tržby, zisk, peněžní toky, návratnost kapitálu atd.).

Fundamentální analýza může používat přístup shora dolů nebo zdola nahoru. Přístup shora dolů začíná na makroúrovni (první polovina předchozího odstavce) a postupuje dolů na úroveň společnosti. Alternativně přístup zdola nahoru začíná na mikroúrovni (druhá polovina předchozího odstavce) a postupuje až ke globálním faktorům. Fundamentální analýza se zcela liší od technické analýzy, která je založena pouze na historické ceně akcie a obchodních informacích, které se pak používají k nalezení vzorců a cenových trendů.

Fundamentální analýza

Fundamentální analýza se liší od technické analýzy, která spočívá v mapovaní cen akcií. Na základě technické analýzy dokáží investoři určit cenová schémata a trendy. Zjednodušeně řečeno, díky fundamentální analýze víte, kde investovat, zatímco díky technické analýze víte, kdy investovat.

Napsat komentář